شرکت داروسازی ژانوس

فصلنامه پوست و زیبایی ، نشریه اي علمی ـ تخصصی وابسته به مرکز آموزش و پژوهش بیماريهاي پوست و جذام دانـشگاه علـوم پزشـکی تهران است . این فصلنامه تازه ترین یافته ها در زمینه بیماريهاي پوسـت را بـه زبـان فارسـی در اختیـار متخصـصان ،دسـتیاران پوسـت ،دانـش آموختگـان و دانشجویان سایر رشته هاي تخصصی بالینی و علـوم پایه مرتبط قرار می دهد. افزون بر این بـا توجـه بـه روند روبه رشد اعمال زیبایی، این نـشریه مطـالبی را نیز در هر شماره به این عنوان اختصاص خواهد داد تا منبع معتبري براي همکاران ارجمند جهت انجام مداخلات براساس اصول علمی و رویکرد مبتنی بـر شواهد فراهم آید.

برای دیدن کامل مقاله بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *