شرکت داروسازی ژانوس

Eyelid ptosis treated with brimonidine gel

  • 5 تیر 1401
  • ساسان علیزاد
افتادگی پلک از عوارض جانبی بالقوه تزریق های سم بوتولینیوم برای خطوط ناخواسته پیشانی است. دلیل این اتفاق این است که سم به طرف ماهیچه بالابرنده پلک بالا حرکت می کند و از 2 هفته بعد تزریق دیده می شود و ممکن است تا چهار هفته طول بکشد. قطره چشمی آلفا آندروژنیک مانند اکسی متازولین [...]