شرکت داروسازی ژانوس
دکتر سامان احمد نصراللهی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
دکتر پگاه الوندی فر
مدیر رگولاتوری
منا بابائی
مسئول دفتر
طه نصیری کاشانی
مدیر بازرگانی
دکتر عاطفه نعیمی فر
مدیر واحد تحقیق و توسعه
فرناز فربد
مسئول بازاریابی و فروش
سینا کرم پور
سرپرست واحد حسابداری
مهرداد آقائی
مسئول انبار
فاطمه ذبیحی
بازرگانی خارجی
المیرا ناصر
کارشناس آزمایشگاه
امیرمحمدخانی
کارشناس حسابداری
پویا افشین رخ
کارشناس حسابداری
حسین کمندی
تحصیلدار