شرکت داروسازی ژانوس
The 8th integrated celebration of university graduates, with the presence of students, their families and professors, was held on Thursday, August 6, 1401 at the Faculty of Medicine of Tehran University of Medical Sciences. The ceremony was held simultaneously for all domestic and foreign graduates who have completed their studies in one of the bachelor's, [...]
The exhibition of achievements and products of Iranian knowledge-based and creative companies and Uzbek technology companies was opened in this country with the presence of Sorena Satari, Vice President of Science and Technology, and Ibrahim Abdulrahmanov, Minister of Innovation Development of Uzbekistan. According to IRNA's science and education group, Sattari, along with Abdul Rahmanov, opened [...]
مقایسه اثربخشی محلول هاي موضعی والپروئیک اسید 8.3% و ماینو کسیدیل 5% در درمان ریزش موي آندروژنتیک زمینه و هدف : ریزش مو یکی از درگیري ها و مشکلات رایج بین بیماري هاي مرتبط با پوست و مو است. ریزش مو ممکن است منجربه اضطراب، افسردگی، کاهش عزتنفس و نارضایتی از ظاهر گردد. روش اجرا [...]