شرکت داروسازی ژانوس

آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی پوست

شرکت پخش دایا دارو

مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شرکت درمان اندیشان البرز (درمالب)

شرکت پخش دارویی اکسیر(سهامی خاص)

شرکت پخش سراسری طب نوین

شرکت پخش فردوس

شرکت دارو بهداشت آسیا