شرکت داروسازی ژانوس

آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی پوست

مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

شرکت درمان اندیشان البرز (درمالب)

شرکت پخش دارویی اکسیر(سهامی خاص)

شرکت پخش سراسری طب نوین

شرکت پخش سراسری دارویی مشکات فارمد

شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد

شرکت پخش فردوس