شرکت داروسازی ژانوس

شرکت پخش دارویی اکسیر(سهامی خاص)

شرکت پخش دارو بهداشت شفا آراد

شرکت پخش سراسری دارویی مشکات فارمد

شرکت پخش سراسری طب نوین

شرکت پخش فردوس